Maturity

Podmienky a harmonogramy maturitných skúšok

 • Základné informácie o maturitných skúškach v roku 2024 nájdete na stránke  www.nucem.sk

  Informácie k MS

  Maturitné skúšky sa budú konať v týchto termínoch:

  Písomná forma internej časti MS:

  • slovenský jazyk a literatúra dňa 12. 3. 2024
  • anglický /nemecký jazyk dňa 13. 3. 2024

  Interná časť MS:

  • Študijné voľno žiakov – 20. - 24. 5. 2024
  • Praktická časť odbornej zložky IČ MS – 24. až 25. 05. 2024
  • Teoretická časť  odbornej zložky internej časti, ústna časť internej časti – 
  • 27. 05. –  30. 05. 2024
  • Odovzdávanie dokladov dňa 05. 06. 2024

  Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie priebehu testovania v SOŠT zodpovedá riaditeľ a koordinátor MS.

  Predbežný harmonogram nájdete tu:

  maturity_harmonogram(3).pdf

   

  MILÍ MATURANTI!

  Pozrite si webové stránký, na ktorých nájdete užitočné informácie ohľadom maturitných skúšok:

  www.nucem.sk 

    www.zmaturuj.sk

  www.maturita.sk

  https://www.instagram.com/maturita_v_mobile/ (SJL)

  https://www.instagram.com/zmaturuj_za_minutu/ (SJL)

  https://www.instagram.com/zvladnuta_anglictina/ (ANJ)