Prijímacie konanie

Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025

 • Riaditeľstvo SOŠ technickej oznamuje, že v školskom roku 2024/2025 otvorí nasledovné študijné odbory:

 •  

 •  

  kód odboru Názov odboru Počet žiakov Pre druhé kolo
  2447 K mechanik hasičskej techniky 25 3
  2697 K mechanik elektrotechnik 20 0
  3152 H 02 krajčír - dámske odevy 8 6
  3178 F výroba konfekcie 100 2
  3355 H stolár 12 4
  3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 20 1
  3661 H murár 18 5
  3667 K technik vodár vodohospodár 17 11
  3675 H maliar 7 5
  3684 H strechár 10 0
  3686 F stavebná výroba 120 9
  3693 K technik energetických zariadení budov 22  
  16

   

  Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školské roky

  2024/2025 a 2025/2026 

   

  Kritéria: Prijimacie_konanie_-_kriteria.pdf

  Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025

  Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termínoch:

  I. termín: 2. mája 2024 (v prípade potreby 3. mája)

  II. termín: 6. mája 2024 ( v  prípade potreby 7. mája)

  Odbory a termíny - Odbory_a_terminy(2).pdf

  Prihláška - Prihlaska(2).pdf

  Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení: potvrdenie-o-nastupeni_nenastupeni-na-studium-2.pdf

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: potvrdenie-o-zdrav-sposobilosti-ziaka.pdf

   

  Termíny pre podávanie prihlášok na nadstavbové štúdium a externé štúdium trojročných odborov:

  31. máj 2024

  Kritériá: prijimacie_konanie_-_kriteria - NS_EX.pdf

  Termíny skúšok budú stanovené po podaní a skontrolovaní prihlášok v poslednom úplnom júnovom týždni.

  Prihláška na NŠ: Prihlaska_na_NS.pdf

  Prihláška na UO: Prihlaska_na_skratene_studium.pdf

   

  Pre školský rok 2024/2025 zatiaľ neboli schválené odbory nadstavbového štúdia a učebné odbory štúdia skrátenou formou. 

  V prípade, že sa bude otvárať nadstavbové štúdium a skrátená forma štúdia, všetko potrebné bude zverejnené na tomto mieste.

   

  PhDr. Ján Pituch, riaditeľ SOŠT