Krúžky

Ponuka krúžkov v školskom roku 2022/2023

 

Košice

Angličtina hrou

Krok za krokom k maturite

Loptové hry

Maturitná matematika

Ročníkový projekt pre SPO

Zaujímavé pokusy

Odborný výcvik

Hasičský krúžok

Krúžok šikovných rúk

Ročníkový projekt OOMP

Tvoríme z dreva

Zváračský krúžok

Elokované pracoviská:

Aranžérsky krúžok

Aranžérsky krúžok II

Drevársky krúžok

Futbalový krúžok

Futbalový krúžok II

Futbalový krúžok III

Krúžok šikovných rúk

Športový krúžok

Školský internát

Aktívne v ŠI

Futbalový krúžok

Internetový krúžok