Krúžky

Ponuka krúžkov v školskom roku 2023/2024

 

Košice

Slovenčina pre cudzincov 1

Slovenčina pre cudzincov 2

Angličtina v kocke 

Konverzácia v anglickom jazyku

Krok za krokom k maturite

Krúžok zvárania

Loptové hry

Počítačový krúžok

Zaujímavé pokusy

Hasičský krúžok

Krúžok šikovných rúk

Aktívne v ŠI

Kondičná kulturistika

Loptové hry

Stolnotenisový krúžok

Verbálna a neverbálna komunikácia

 

Elokované pracoviská:

Futbalový krúžok - Bidovce

Futbalový krúžok - Čaňa

Futbalový krúžok I. - Kecerovce 

Futbalový krúžok II. - Kecerovce

Futbalový krúžok I. - Slanec, Kuzmice

Futbalový krúžok II. - Slanec, Kuzmice

Krúžok šikovných rúk - Bidovce

Šikovné ručičky - Čaňa

Športový krúžok - Družstevná

Hudobný krúžok - Lunik IX.

Kreatívny krúžok - Lunik IX.

Futbalový krúžok - Nová Polhora

Počítačový krúžok - Slanec, Kuzmice

Šikovné ruky - Turňa