Profil školy

Stredná odborná škola technická v Košiciach

je štátnou školou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Nachádza sa neďaleko centra mesta v blízkosti spojov mestskej hromadnej dopravyzo všetkých mestských častí Košíc, z autobusovej a železničnej stanice v tichom  . Areál tvorí komplex budov, v ktorých sa realizuje výchovno-vzdelávací proces a výchova mimo vyučovania. Administratívna časť spojená s budovou školy, kde prebieha teoretické vyučovanie všeobecno-vdelávacích a odborných predmetov a telocvičňa. Praktické vyučovanie predmetov odborný výcvik a odborná prax sa realizuje v troch budovách dielní. Ubytovanie majú žiaci zabezpečenév školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni priamo v areáli školy. Súčasťou areálu sú tiež ihriská a školský klub. Kolektív pedagogických zamestnancov - učiteľov a majstrov odbornej výchovy uskutočňuje odborné technické vzdelávanie v oblasti stavebníctva, strojárstva, drevárstva a nábytkárstva a služiebv dvojročných a trojročných učebných odboroch, v štvorročných študijných odboroch a v dvojročnom nadstavbovom štúdiu (viď odbory). Vyučovanie prebiehavo vynovených moderných učebniach a dielňach. Súčasťou školy je centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo, ktoré organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na nové materiály a technológie pre žiakov a pedagogických zamestnancov vlastnej školy a satelitných stredných škôl v rámci Košického samosprávneho kraja. Škola má desať elokovaných pracoviskách mimo sídla školy, a to v Družstevnej pri Hornáde, v Kecerovciach, na Luníku IX, v Bidovciach, vo Veľkej Ide, v Novej Polhore, v Kuzmiciach, v Čani, v Drahňove a v Slanci. V súčasnom období školu navštevuje vyše 800 žiakov z okresov Košického, Prešovského a Banskobystrického  kraja a chod školy zabezpečuje vyše 130 pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V rámci voľného času majú žiaci možnosti výchovného, kultúrneho a športového vyžitia.
 
 
Škola v súčasnosti
 

 

Na základe dodatku k zriaďovacej listine od 1. 1. 2009 škola existuje pod názvom

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice.

Navštívte nás a presvedčite sa, že k nám to máte najbližšie, lebo aj my sa snažíme byť blízko vás a vašich potrieb. Privítame jednotlivcov, žiakov, rodičov, pedagógov, partnerov a kolektívy, ktoré sa vopred ohlásia.