Rada školy

Rada školy

Rada školy

v školskom roku 2023/2024 pracuje v zložení:

Volení zástupcovia:

za pedagogických zamestnancov Ing. Mgr. Slavomila Lengyel Macková a Mgr. Alena Sotáková

za nepedagogických zamestnancov Mgr. Ivana Mylanová

 

za žiakov školy

Dominik Cimerman

za rodičov žiakov školy:

Lenka Sudzinová

Adriana Jakubovová

Patricius Jurenko

 

Delegovaní zástupcovia:

za zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja Ing. Igor Petrovčik, Ing. Viktor Dulina.

za zamestnávateľov Ing. Peter Jesenský

za odbor školstva úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Miroslava Seňková

 

Predsedníčkou rady školy je Ing. Mgr. Slavomila Lengyel Macková

 

Rada školy

v školskom roku 2022/2023 pracuje v zložení: 

Volení zástupcovia:

za pedagogických zamestnancov Ing. Daniela Kožárová a Mgr. Alena Sotáková

za nepedagogických zamestnancov Lenka Gumanová

 

za žiakov školy

Dominik Cimerman

za rodičov žiakov školy:

Lenka Sudzinová

Adriana Jakubovová

Ing. Ján Kaľavský

 

Delegovaní zástupcovia:

za zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja Ing. Igor Petrovčik, Ing. Viktor Dulina.

za zamestnávateľov Ing. Peter Jesenský

za odbor školstva úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Miroslava Seňková

 

Predsedníčkou rady školy je Ing. Daniela Kožárová.

 

Rada školy 

v školskom roku 2020/2021 pracuje v zložení:

Volení zástupcovia:

za pedagogických zamestnancov Ing. Daniela Kožárová a Mgr. Alena Sotáková

za nepedagogických zamestnancov Lenka Gumanová

za žiakov školy

Roman Hudák

za rodičov žiakov školy:

Lenka Sudzinová

Jaroslava Biacovská

Ing. Ján Kaľavský

Delegovaní zástupcovia:

za zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja JUDr. Jaroslav Hlinka, Ing. Viktor Dulina.

za zamestnávateľov Ing. Peter Jesenský

za odbor školstva úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Mária Kokardová

Predsedníčkou rady školy je Ing. Daniela Kožárová.

 

Zloženie rady školy


Štatút RŠ

Zasadnutie RŠ 27.06.2016

Zasadnutie RŠ 13.10.2016

Zasadnutie RŠ 28.02.2017

Zasadnutie RŠ 16.10.2017

Zasadnutie RŠ 21.02.2018

Zasadnutie RŠ 26.06.2018

Zasadnutie 15.10.2018

Mimoriadne zasadnutie RŠ 04.02.2019

ZASADNUTIE RŠ 20.05.2019

Zasadnutie RŠ 14.10.2019

Zasadnutie RŠ 17.02.2020