Projekty

Národný projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"

Národný projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3"


 Národný projekt  Podpora pomáhajúcich profesií 3 Naša škola sa zapojila do Národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" (NP POP 3).  V rámci...

Pokračovať v čítaní
Projekt

Projekt


Pokračovať v čítaní

Moderné prístroje a zariadenia pre žiakov študijného odboru technik vodár vodohospodár - IROP


Pokračovať v čítaní

Moderné prístroje a zariadenia pre žiakov študijného odboru technik vodár vodohospodár zabezpečené v rámci projektu IROP


Pokračovať v čítaní

Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach


Pokračovať v čítaní

Rozšírenie vzdelania - ďalšia šanca pracovného uplatnenia


Pokračovať v čítaní