Program DofE

Vzdelávací program DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Naša škola sa v šk. roku 2022/2023 po prvý raz zapája do vzdelávacieho programu DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu . Veríme, milí naši študenti, že vám poskytneme také podmienky, aby ste sa mohli zapojiť do tohto výnimočného programu, rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, a aby vám tento program prinášal radosť a dobrý pocit z vášho osobnostného napredovania.

Vzdelávací program DofE.pdf