Predmetové komisie

Predmetové komisie

  •  
Stavebné a drevárske predmety (SDP)                 Ing. Beáta Sárossyová
Strojárske predmety (SP) Ing. Beáta Sárossyová
Prírodovedné predmety, informatika, VT, elektro, ekonomika (PPIEE) Ing. Alena Petrušková
Spoločenskovedné predmety a ľudské práva (SVPĽP) Mgr. Renáta Juhászová
Slovenský jazyk a cudzie jazyky (SJLCJ) Mgr. Katarína Krištofová
Telovýchovné a športové predmety (TŠP) Mgr. Maroš Vikartovský
Odevné predmety (OP) Magdaléna Marčáková
 
 


 

 

 

na stránke sa pracuje...