Prevencia kriminality

Za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí a na podporu duševného zdravia detí uverejňujeme nasledovné dokumenty:

Kyberšikana.pdf

Nenávistné prejavy.pdf

Radikalizácia a násilný extremizmus.pdf