Plán prijímania žiakov

Schválené výkony - študijné a učebné odbory a počty žiakov pre školský rok 2023/2024

kód odboru Názov odboru Počet žiakov  
2447 K mechanik hasičskej techniky 28  
2697 K mechanik elektrotechnik 20  
3178 F výroba konfekcie 122  
3355 H stolár 20  
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 20  
3661 H murár 18  
3667 K technik vodár vodohospodár 17  
3686 F stavebná výroba 136  
3693 K technik energetických zariadení budov 17  
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 20
 

Riaditeľstvo SOŠ technickej v Košiciach oznamuje, že v školskom roku 2023/2024 otvorí nasledovné študijné odbory:

kód odboru Názov odboru Počet žiakov Pre druhé kolo
2447 K mechanik hasičskej techniky 28 6
2697 K mechanik elektrotechnik 20 0
3178 F výroba konfekcie 122 37
3355 H stolár 20 8
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení 20 2
3661 H murár 18 7
3667 K technik vodár vodohospodár 17 6
3686 F stavebná výroba 136 37
3693 K technik energetických zariadení budov 17 6
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 20
 

Prihlášku na strednú školu si môžete stiahnuť aj tu: 

prihlaska.pdf

potvrdenie-o-zdravotnej-sposobilosti-ziaka.pdf