Ostatné

Projekt

Projekt


Pokračovať v čítaní

Moderné prístroje a zariadenia pre žiakov študijného odboru technik vodár vodohospodár - IROP


Pokračovať v čítaní

Moderné prístroje a zariadenia pre žiakov študijného odboru technik vodár vodohospodár zabezpečené v rámci projektu IROP


Pokračovať v čítaní

Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach


Pokračovať v čítaní

Rozšírenie vzdelania - ďalšia šanca pracovného uplatnenia


Pokračovať v čítaní