Schválené výkony - nadstavbové štúdium a učebné odbory skrátenou formou a počty žiakov pre šk. r. 2024-2025

Pre školský rok 2024/2025 zatiaľ neboli schválené odbory nadstavbového štúdia:

Odbor Forma Počet
3659 L stavebníctvo    
3659 L stavebníctvo    
2414 4 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení    
3347 L drevárska a nábytkárska výroba    

 

Pre školský rok 2024/2025 zatiaľ neboli schválené učebné odbory štúdia skrátenou formou:

Odbor Forma Počet