Školský parlament

 • Zloženie školského parlamentu v šk. roku 2022/2023

 • Predseda: Dominik Cimerman, III.A
   
  Členovia:
   
  Patrik Comba, IV.B
  Jozef Brutovský, IV.B
  Silvester Vida, IV.D
  Anna Varechová, III.A
  Viktória Veselovská, III.B
  Boris Čabák, III.C
  Matúš Kis, II.A
  Samuel Andó, II.A
  Nikola Čerčerová, II.A
  Filip Guba, II.B
  Daniel Vágási, II.C
  Alex Marčák, I. A
   
  Koordinátorka: Mgr. Jarmila Berry