Aktuality

Expert Geniality Show


Po ročnej prestávke sa v tomto školskom roku opäť uskutočnila súťaž Expert Geniality Show, ktorej sa zúčastnili naši žiaci študijných odborov zo všetkých ročníkov. Mohli si vybrať dve zo šiestich...

Pokračovať v čítaní
Projekt

Projekt


Pokračovať v čítaní
Klíma a my: Mladí za zelenú Európu

Klíma a my: Mladí za zelenú Európu


Klíma a my: Mladí za zelenú Európu V PIATOK SME BOLI V PRIMACIÁLNOM PALÁCI V BRATISLAVE Zastúpenie Euópskej komisie na Slovensku nás pozvalo na stretnutie s názvom „Klíma a my...

Pokračovať v čítaní
Klíma a my: Mladí za zelenú Európu

Klíma a my: Mladí za zelenú Európu


V PIATOK BUDEME V PRIMACIÁLNOM PALÁCI V BRATISLAVE

Zastúpenie Euópskej komisie na Slovensku nás pozvalo na stretnutie s názvom „Klíma a my: Mladí za zelenú Európu“.  Naše...

Pokračovať v čítaní

Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023


https://www.minedu.sk/data/att/21521.pdf  

Pokračovať v čítaní

SOŠT


Pokračovať v čítaní

Schválené výkony prijímania žiakov v školskom roku 2022/2023


Schválené výkony študijné a učebné odbory a počty žiakov pre školský rok 2022-2023kód odboruNázov odboruPočet žiakov2447Kmechanik hasičskej techniky302697Kmechanik...

Pokračovať v čítaní

Školský internát - oznam


Školský internát pri SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice bude otvorený až 16. 09 2021 od 06. 00 hod. (z dôvodu zmien v doprave a  mimoriadnych opatrení  v súvislosti s...

Pokračovať v čítaní

Oznam


 Školský internát pri SOŠT bude otvorený od 02. 09. 2021 od 06. 00 hod.Žiak pri nástupe do internátu odovzdá vypísané a podpísané / zákonným zástupcom / aktuálne tlačivo " Písomné vyhlásenie...

Pokračovať v čítaní

Upresnenie týkajúce sa otvorenia šk. roka 2021/2022


Upresnenie týkajúce sa otvorenia školského roka 2021/2022 Otvorenie školského roka pre žiakov I. ročníkov sa uskutoční v budove školy, a to:pre žiakov študijných odborov mechanik hasičskej...

Pokračovať v čítaní

Otvorenie školského roka 2021/2022


Otvorenie školského roka 2021/2022Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Otvorenie školského roka 2021/2022pre žiakov I. ročníka...

Pokračovať v čítaní

Oznam o konaní II. kola


Dňa 22. júna 2021 sa uskutočnia prijímacie skúšky pre žiakov 9. ročníka základnej školy, ktorí si podali prihlášku na našu školu do študijných odborov v druhom kole.Skúšky sa konajú z matematiky a...

Pokračovať v čítaní