Aktuality

PRIJÍMACIE KONANIE

PRIJÍMACIE KONANIE


Riaditeľstvo SOŠ technickej v Košiciach oznamuje, že v školskom roku 2023/2024 otvorí nasledovné študijné odbory:kód odboruNázov odboruPočet žiakovPre druhé kolo2447 Kmechanik hasičskej techniky28...

Pokračovať v čítaní
APPLIA - reportáž

APPLIA - reportáž


Naša škola, zapojená v projekte APPLiA, sa objavila na obrazovkách RTVS v magazíne Regina, ktorú si môžete pozrieť po kliknutí na priložený odkaz. V reportáži sa nás týka časť medzi 4 - 8 minútou...

Pokračovať v čítaní
ERASMUS+ Days 2022

ERASMUS+ Days 2022


Erasmus+ Days na Sošt Kukučínova bolo príjemné posedenie s občerstvením a konverzáciou o projektoch, ktoré sa nám podarilo realizovať v minulosti. Naši študenti, pedagógovia a majstri navštívili...

Pokračovať v čítaní
Združenie APPLIA - pracovné stretnutie medzi SOŠT a zástupcami servisných stredísk

Združenie APPLIA - pracovné stretnutie medzi SOŠT a zástupcami servisných stredísk


Dňa 12. 10. sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi SOŠT a zástupcami jednotlivých servisných stredísk, toré združuje spoločnosť Applia. Hlavným zámerom bolo dohodnutie formy spolupráce v...

Pokračovať v čítaní
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ


TERMÍN: 25. 10. 2022, 9:00 - 14:00 hod. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice srdečne pozýva všetkých žiakov, rodičov a výchovných poradcov základných škôl na DEŇ OTVORENÝCH...

Pokračovať v čítaní
Vzdelávací program DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Vzdelávací program DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.


Naša škola sa v šk. roku 2022/2023 po prvý raz zapája do vzdelávacieho programu DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu . Veríme, milí naši študenti, že vám poskytneme také podmienky, aby...

Pokračovať v čítaní
Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie


 S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 16. 9. 2022 nás vo veku 45 rokov navždy opustila naša drahá kolegyňa                   ...

Pokračovať v čítaní

Príhovor predsedu KSK k otvoreniu školského roka 2022/2023


Milí študenti a učitelia, predseda KSK Ing. Rastislav Trnka, sa k Vám chce prihovoriť na začiatku školského roka.  Vážená pani riaditeľka, vážení učitelia, milí žiaci,po dlhej dobe...

Pokračovať v čítaní

Dôležité informácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov ohľadom začiatku školského roka 2022/2023


V prvý deň (5. 9.) je potrebné priniesť so sebou písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /platné od 15. 8. 2022/ vyplnené a podpísané zákonným zástupcom, ktoré žiaci odovzdajú triednym učiteľom...

Pokračovať v čítaní

Otvorenie školského roka 2022/2023


Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).  Otvorenie školského roka 2022/2023 pre žiakov I. ročníka študijných odborov: mechanik...

Pokračovať v čítaní

Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023


Počet voľných miest pre druhé kolo prijímacieho konania - študijné a učebné odbory pre školský rok 2022-2023kód odboruNázov odboru Pre druhé kolo2447 Kmechanik hasičskej techniky 22697...

Pokračovať v čítaní

Expert Geniality Show


Po ročnej prestávke sa v tomto školskom roku opäť uskutočnila súťaž Expert Geniality Show, ktorej sa zúčastnili naši žiaci študijných odborov zo všetkých ročníkov. Mohli si vybrať dve zo šiestich...

Pokračovať v čítaní