Aktuality

Celoslovenská súťaž NEBUĎ FEJKER!

Celoslovenská súťaž NEBUĎ FEJKER!


 Žiaci II.C triedy pod vedením učiteľa Ing. Vladimíra Popíka sa zapojili do celoslovenskej súťaže "NEBUĎ FEJKER!" s projektom: Digitálna trieda pre digitálneho žiaka, ktorú...

Pokračovať v čítaní
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom 2019 - 2023

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventom 2019 - 2023


Dňa 06. júna sme sa oficiálne rozlúčili s našimi maturantmi IV.A, IV.B, IV.C, IV.D a II.NS triedy, teraz už bývalými absolventmi našej školy. Riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch...

Pokračovať v čítaní
DEŇ REMESIEL

DEŇ REMESIEL


 Naša škola ponúka okrem možnosti štúdia študijných odborov aj štúdium učebných odborov. Možnosť štúdia v 2-ročných odboroch /stavebná výroba a výroba konfekcie/ ponúkajú naše elekované...

Pokračovať v čítaní
Druhé kolo prijímacích skúšok

Druhé kolo prijímacích skúšok


 Riaditeľstvo Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici 23 v Košiciach v súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení...

Pokračovať v čítaní
Predĺženie platnosti preukazu žiaka - ISIC/EURO<26

Predĺženie platnosti preukazu žiaka - ISIC/EURO<26


Milí študenti!Predĺžte si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze žiaka ISIC/EURO<26 pre školský rok 2023/2024:a3_ubian_ss_2023_mail.pdfa3_prolongacia_2023_mail.pdf

Pokračovať v čítaní
NEDAJ SA, HOVOR O TOM!

NEDAJ SA, HOVOR O TOM!


Pod týmto názvom sa nieslo multimediálne divadelno-výchovné predstavenie, ktorého sa zúčastnili učitelia spolu so žiakmi 1. - 3. ročníka študijných odborov v stredu 24. mája. Témami...

Pokračovať v čítaní
Manuál spokojného maturanta/spokojnej maturantky

Manuál spokojného maturanta/spokojnej maturantky


Milí naši maturanti,prečítajte si MANUÁL SPOKOJNÉHO MATURANTA, ktorý Vám pomôže zmaturovať bez problémov!Nájdete v ňom rôzne YouTube kanály, podcasty, stránky a dokonca aplikácie, ktoré...

Pokračovať v čítaní
Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024


V školskom roku 2022/2023 prebehlo prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 v dňoch 4. a 9. mája 2023 na základe našich zverejnených kritérií. Zverejnená výsledková listina je platná po 1...

Pokračovať v čítaní
SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM - EXTERNÁ FORMA

SKRÁTENÉ ŠTÚDIUM - EXTERNÁ FORMA


Vedenie SOŠ technickej v Košiciach,Kukučínova 23,oznamuje,že v školskom roku 2023/2024otváraskrátené štúdium v externej forme v nasledujúcich odboroch: 3661 H murár3152 H 02 krajčír...

Pokračovať v čítaní
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM


Vedenie SOŠ technickej v Košiciach,Kukučínova 23,oznamuje,že v školskom roku 2023/2024otvára nadstavbové štúdium v odboroch: 3659 L Stavebníctvo - denná a externá forma2414 L 01...

Pokračovať v čítaní
Deň Európy 2023

Deň Európy 2023


Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie a mesto Košice  pripravili aj v tomto roku podujatie pre mládež pod názvom Deň Európy 2023. Zúčastnili sa ho...

Pokračovať v čítaní
Návšteva synagógy - I.B

Návšteva synagógy - I.B


Dňa 4. mája žiaci I.B triedy s učiteľkou Mgr. Renátou Juhászovou navštívili synagógu / svätý stánok Židov / na Puškinovej ulici v Košiciach. Žiaci sa prostredníctvom prednášky dozvedeli...

Pokračovať v čítaní